Horyzont zdarzeń … dzień 5

Reklamy

Pra-artykuł – czyli wspólny przodek wszystkich artykułów ;-)

Jeśli myślisz, że ktoś napisał ten artykuł, to jesteś w błędzie. Artykuły nie są pisane przez ludzi. Są dziełem przypadku. Każdy inteligentny człowiek o tym wie. Niektórzy, będą oczywiście chcieli żebyś myślał, że artykuły są pisane przez ludzi. Niemniej taki pogląd jest całkowicie nienaukowy. Poza tym nie widzimy osoby, która rzekomo pisała ten artykuł. Nie możemy go/jej w żaden sposób wykryć. Twierdzenie, że artykuł posiada autora nie może być empirycznie zweryfikowane i musi zostać odrzucone. Wszystko co posiadamy, to artykuł sam w sobie i musimy odnaleźć naukowe wyjaśnienie jego pochodzenia.

Skoro empirycznie nie możemy wykryć żadnego inteligentnego źródła, stojącego za powstaniem artykulu, nauka musi przyjrzeć się przypadkowym procesom, stojącym za jego pojawieniem się. Innymi słowy, nie możemy sobie pozwolić na myślenie, że ten artykuł jest wytworem umysłu, byłoby to podejście nienaukowe. Skoro nie jest on dziełem świadomości, logika podpowiada, że artykuł powstał przez przypadek. Nie został zaprojektowany i nie jest rezultatem zaplanowanego celowego działania istoty inteligentnej.

Przeciwnicy mogą sugerować, że ten artykuł nosi ślady zaprojektowania. Mogą wskazywać, że zdania mają logiczny ciąg, są spójne i zawierają kreatywną informację. Wystarczająco prawdziwe? Niekoniecznie, w najlepszym wypadku jest to jedynie pozór zaprojektowania. Musimy z pewnością przyznać, że wiele artykułów wydaje się być zaprojektowana, tak jakby zostały zaplanowane przez umysł i napisane celowo. Jednak założenie, że dzieło pochodzi od niewidocznego, niewykrywalnego autora, byłoby nienaukowe.

Jakie zatem jest prawdziwe pochodzenie artykułu? Wiemy, że artykuł może być powielany. Artykuły na papierze mogą być powielane przy użyciu ksero, a elektroniczne mogą być kopiowane z jednego komputera na drugi. Wiemy także, że w trakcie tego procesu mogą pojawić się błędy. Zwykła usterka w komputerze, może spowodować zmianę w szyku liter czy zdań, mogą one być usunięte albo powielone. Większość z tych przypadkowych zmian, uczyni artykuł mniej czytelnym niż oryginał, ale takie zmiany nie będą kopiowane i ostatecznie zanikną.

Musimy założyć, że okazjonalnie, bardzo rzadko, pomyłka/błąd w kopii, może poprawić jakość artykułu – czyniąc go bardziej czytelnym i interesującym. W takich sytuacjach, poprawiony artykuł będzie częściej kopiowany niż oryginał. W ten sposób artykuły powoli się rozwijają, często stając się dłuższe, bardziej kompleksowe i interesujące. To rozumowanie prowadzi nas do wniosku, że wszystkie artykuły pochodzą od jednego słowa, a posuwając się jeszcze dalej – od jednej litery, która stopniowo się zmieniała i była powielana w wyniku błędów w czasie kopiowania i naturalnej selekcji bardziej czytelnych wariacji.

Rozsądne jest również wyciągnięcie wniosku, że wszystkie artykuły pochodzą od jednego wspólnego pierwotnego artykułu, który sam w sobie nie zawierał nic więcej poza pojedynczym słowem. Jest to oczywiste ze względu na fakt, że wszystkie artykuły mają pewne cechy wspólne, na przykład wszystkie artykuły zawierają słowa i we wszystkich przypadkach słowa są zorganizowane w zdania. Wiele słów użytych w artykułach jest dokładnie taka sama. Słowo „to” pojawia się bardzo często w prawie wszystkich artykułach. Czy może to 😉 być jedynie przypadek? Z pewnością nie. Ewidentnie widać, że te artykuły pochodzą z tego samego źródła. Wszystkie wyłoniły się z jednego wspólnego pra-artykułu w dalekiej przeszłości.

Przeciwnicy często argumentują, że artykuły są pisane przez ludzi, ale czy ludzie używaliby tych samych słów w różnych artykułach. Wspólne słowa, wspólna gramatyka, wspólne struktury zdaniowe, jasno wskazują na to samo pochodzenie. Rozsądne jest twierdzenie, że artykuły które zawierają więcej takich samych słów i zdań, są bliżej ze sobą spokrewnione niż te, które takich pokrewnych zwrotów mają mniej. Oczywiście rozciąga się to na wiele innych dzieł literackich, takich jak np. książki. Książki są bowiem najbardziej zaawansowaną formą literackiego zróżnicowania, i tym samym muszą być najmłodsze.

Krytycy naszego stanowiska mogą postulować, że nikt nigdy nie widział przekształcania się artykułu w zupełnie inną formę. Innymi słowy, wszystkie obserwowane zmiany, były jedynie mniej znaczącymi przekształceniami. Ale czy jest to zaskakujące? Przecież, potrzeba bardzo długiego czasu, żeby artykuł skumulował w sobie wystarczająco zmian, dzięki którym zostałby zaklasyfikowany jako kompletnie inny artykuł. A ludzie najzwyczajniej w świecie nie żyją wystarczająco długo, aby być świadkami takich przemian. Niemniej fakt, że wszystkie artykuły zawierają wspólne słowa, jest pozytywnym dowodem, że takie coś miało miejsce, chociaż sam proces jest zbyt powolny, by dzisiaj zaobserwować go w całości. Obecnie widzimy mikro-zmiany, dlatego śmiało możemy założyć, że w długich okresach czasu prowadzą one do dużych zmian.

Niektórzy czytelnicy będą oczywiście zaniepokojeni faktem, że nie posiadamy kompletnego zapisu, pokazującego jak proste artykuły przekształcały się w szerokie spektrum kompleksowych opracowań, z którymi mamy do czynienia obecnie. Niemniej w żaden sposób nie dyskredytuje to naszej tezy, że artykuły pochodzą z jednego wspólnego źródła. Poza tym, biorąc pod uwagę miliardy wariacji, które musiały istnieć i zostały zniszczone w ciągu długiego czasu potrzebnego na cały proces, możemy oczekiwać, że zapis w tym łańcuchu będzie w najlepszym wypadku fragmentaryczny i że nie znamy pewnych brakujących ogniw. Istnieją na przykład rozmaite mniejsze wariacje książki „Hobbit” i wszyscy dobrze wiemy, że pochodzą one od wspólnego oryginału. Tym sposobem całkowicie rozsądne jest założenie, że wszystkie dzieła pochodzą z pierwotnego pra-źródła.

Biorąc pod uwagę powolny proces dywersyfikacji artykułów, rozsądne jest założenie, że są one znacznie starsze niż zakładają zwolennicy teorii inteligentnych autorów. Proces, w czasie którego artykuł stawał się dłuższy i bardziej interesujący, prawdopodobnie wymagał milionów lat, być może nawet setek milionów. Mogło nawet dochodzić do nagłych gwałtownych zmian, po których następowały długie okresy zastoju. Właśnie dlatego w zapisie starożytnych bibliotek można znaleźć tak niewiele pośrednich form.

Jednym z zarzutów dla naszego stanowiska jest fakt, że pewne zdania w niektórych artykułach są nieredukowalnie złożone. Co oznacza, że nawet mała zmiana jakiegokolwiek rodzaju, uczyniłaby zdanie niejasnym lub nieczytelnym. Jednakże ta myśl upada, po rozważeniu, że wiele jednoczesnych zmian – oczywiście rzadko to się zdarza – może się pojawić w danym okresie czasu. Chociaż nie jesteśmy w stanie obecnie czegoś takiego powtórzyć, nie oznacza to, że takie zdania pośrednie nie są możliwe. Proces w jaki artykuły pojawiły się, wychodząc od jednego wspólnego źródła, jest nadal badany, dlatego nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie zmienia to jednak faktu, że takie odpowiedzi nie pojawią sie w miarę upływu czasu. Tworzenie się i dwyersyfikacja artykułów z jednego wspólnego źródła, jest faktem naukowym dobrze udokumentowanym, choć może niektórych szczegółów nadal nie rozumiemy.

Podsumowując, założenie że ten artykuł ma autora, jest aktem wairy, w coś co nie może być  zaobserwowane przy pomocy zmysłów. Jako takie jest więc nienaukowe i powinno być odrzucone. Jeżeli niektórzy ludzie mają potrzebę wierzenia w istnienie autora, ok … ale pamiętajcie, że wasz pogląd ma charakter religijny, nienaukowy. Proszę więc nie narzucajcie go innym, ani nie uczcie go w szkołach.

Pomyślcie o tym, artykuł, który własnie czytacie, jest rezultatem ciągłego kopiowania błędów, które stopniowo zwiększały jego długość i złożoność. Jakież to  niezwykłe, że ten naturalny proces dał w efekcie tyle wspaniałych dzieł literatury! Nie jest ona dziełem jakichś tajemniczych, niewidocznych, niewykrywalnych autorów. Jest najzwyczajniej w świecie nieuchronnym rezultatem bezmyślnego procesu powielania, trwającego przez bardzo długi okres czasu.

*

Powyższy artykuł wbrew temu o czym zdaje się zapewniać ;)) został napisany przez dr Jasona Lisle. Niezwykle prześmiewcza i zabawna forma. Kiedy się go czyta, łatwo dostrzec absurdalność zastosowanej argumentacji, dokladnie takiej samej, która każe ludziom wierzyć w przypadek jako twórcę wszechrzeczy.

 

Zobacz także:

„Tego rozumowania nie można zaprezentować niewiernym, którzy mogliby zorientować się, że jest ono błędnym kołem”

Źródło:

On the Origin of Articles

Determinizm genetyczny – czy jesteśmy bezwolnymi ofiarami naszych genów?

Nauka wpoiła nam pogląd, że nasze ciało to maszyna zbudowana z biochemicznych klocków. Wraz z odkryciem przez Jamesa Watsona i Francisa Cricka w 1953 roku istnienia kodu genetycznego wmawia się nam, że o naszych cechach i skłonnościach decydują otrzymane od rodziców geny, wzory, które tworzy kwas dezoksyrybonukleinowy – DNA. Co więcej mamy wierzyć, że programy, które odziedziczyliśmy z genami sa trwałe i niezmienne.

W tym momencie stykamy się z poglądem determinizmu genetycznego. Jak powiedział Stephen Jay Gould: „Jeśli jesteśmy zaprogramowani do bycia takimi, jakimi jesteśmy, to te cechy są nieuniknione. W najlepszym wypadku możemy je ukierunkować, ale nie możemy ich zmienić przy pomocy woli, wykształcenia czy kultury”.

Obecnie możemy wyróżnić trzy powszechnie uznawane teorie determinizmu:

Determinizm genetyczny twierdzi w zasadzie, że to wszystko przez twoich dziadków. Stąd bierze się twoja porywczość. Oni byli porywczy, a teraz masz to w DNA.

Determinizm psychologiczny stwierdza, że odpowiedzialni są rodzice. U podłoża twoich skłonności i charakteru leżą doświadczenia z dzieciństwa i wychowanie. To dlatego boisz się występować przed ludźmi. Przez sposób, w jaki cię wychowano. Czujesz się strasznie winny, popełniając błąd, ponieważ gdzieś głęboko „pamiętasz” ten wzór emocjonalnego zachowania z czasów, gdy byłeś podatny na zranienie, delikatny i zależny. „Pamiętasz” przykre emocje, gdy odrzucano cię i porównywano z kimś innym, kiedy nie robiłeś czegoś tak dobrze, jak tego oczekiwano.

Determinizm środowiskowy zakłada, że to twój szef – albo żona lub nieznośny nastolatek, sytuacja materialna czy też polityka państwa – powoduje, że jesteś właśnie taki. Coś lub ktoś w twoim środowisku odpowiada za tę sytuację.

 

J.Nawrocki, Zasady skutecznego działania.

Każda z tych map (sposobów postrzegania rzeczywistości) jest oparta na teorii bodźca i reakcji, która najczęściej się nam kojarzy z eksperymentami Pawłowa na psach. Jej główna myśl polega na twierdzeniu, że reagujemy w sposób uwarunkowany – konkretna reakcja na konkretny bodziec.

Skutki

Jeżeli założymy własną bezsilność, to stąd już tylko krótka droga do zrzucenia z siebie odpowiedzialności.

Mam nadwagę, bo takie mam geny, to jest dziedziczne. Dlaczego miałbym coś zmienić w swoim życiu, zmienić swój sposób odżywiania, skoro taki się urodziłem, więc będę jadł co chcę, bo i tak nic nie osiągnę.

„Taki już jestem”, dlatego nie muszę nad sobą pracować, moje negatywne cechy nie tylko zasługują na zrozumienie, ale nawet na współczucie, bo przecież je niefortunnie odziedziczyłem i praca nad sobą nic tutaj nie zmieni.

“Istnieje przekonanie, że geny determinują nasze życie. Jeżeli to prawda, to stajemy się ofiarami naszego dziedzictwa, czyż nie? Jak możemy wydostać się z genów? Są w nas wbudowane, nie możemy od nich uciec. I wtedy dzieje się coś jeszcze. Stajemy się nieodpowiedzialni. Przyczyna jest taka: jeśli geny sprawiają, że robię te rzeczy, a ja nie mogę zmienić moich genów, to co takiego mogę zrobić, poza upewnieniem się, że biorę odpowiednie leki (…)?”

Takie błędne poglądy mogą również doprowadzić do przekonania, o wyższości genów jednych ludzi nad drugimi, obdarzonymi zdecydowanie gorszym kodem genetycznym. Historia XX wieku pokazała nam, że wraz z poglądem jakoby jedni dysponowali cechami lepszymi niż inni ludzie, wiązały się rozwiązania normatywne dotyczące ludzkich zachowań, które były dość jednoznaczne. Można to ująć następująco: jeśli zostaną stwierdzone wady genetyczne skłaniające człowieka do dewiacji od norm, można go poddawać normatywnemu przymusowi – leczenia, sterylizowania, zakazywania zawierania małżeństw, uniemożliwiania imigracji, niedopuszczania do wykonywania określonych zawodów i innych form ograniczania jego wolności.

Warto tutaj zapoznać się z filmem „Eugenika” oraz

Nikogo nie zdziwi później fakt, że eugenikę musiano przemianować na genetykę.

Ironia losu – epigenetyka

Wraz z przeświadczeniem, że to geny steruja naszym życiem, zainicjowano projekt poznania ludzkiego genomu (HUGO Project). Projekt niezwykle szczytny, związany z nadzieją, że wraz z kompletnym zestawem genów utoruje się drogę, do zapobiegania chorobom i ich leczeniu metodami inżynierii genetycznej. Los jednak zakpił z projektu, gdyż wbrew początkowym założeniom, zgodnie z którymi człowiek jako istota wyższa powinnien posiadać o wiele większą liczbę genów niż to się spotyka w organizmach prostych, okazał się istotą posiadającą taką samą liczbę genów jak zwierzęta niższe. I nagle mit tkwiący u podłoża determinizmu genetycznego legł w gruzach. Obraz, który powstał w tym momencie, dał początek nowej dziedzinie zwanej epigentyką. Nagle okazało się, że to nie geny sterują naszym życiem, ale my nimi. Chcąc jednak zrozumieć jak możemy być współtwórcami naszej rzeczywistości, spróbujmy najpierw spojrzeć na siebie, jako zbiorowość złożoną z 50 bilionów komórek.

Dlaczego? Gdyż zgodnie z tym co napisał dr Bruce Lipton „każda komórka w ciele człowieka spełnia wszystkie funkcje obecne w organizmie jako całości, a więc ma własny odpowiednik układu nerwowego, trawiennego, oddechowego, mięśniowo-szkieletowego, rozrodczego, a nawet odpornościowego. Skoro komórka stanowi miniaturę cżłowieka, każdy człowiek jest jakby komórką w makroskali.”

Komórka

W szkole zawsze uczono nas, że komórką steruje jej jądro. W nim mieszczą się geny, o których uczono nas, że sterują życiem, czyli jądro miałoby być mózgiem komórki. Wszystko to jednak pozostaje w sferze domysłów, a podążając za cytatem „domysły mają to do siebie, że bywaja błędne”.

Co ciekawe żadna żywa istota nie może funkcjonować bez mózgu, ale sama komórka po usunięciu jej jądra będzie funkcjonować normalnie, nawet dwa miesiące lub dłużej, aż do momentu, kiedy zajdzie konieczność wymiany jakichś jej białkowych struktur, koniecznych do przetrwania.

Okazuje się więc, że geny to nic innego jak szablony do produkcji elementów białkowych.

Co w takim razie jest mózgiem komórki? Odpowiedź może być zaskakująca, gdyż jest nią błona komórkowa. Błona ma wbudowane przełączniki, które reagują na sygnały ze środowiska, przekazując informacje do wewnatrzkomórkowych ścieżek białkowych.

Najlepiej widać to na poniższej ilustracji.

Przełącznik składa się z dwóch białkowych elementów: receptora i efektora. Receptor odbiera sygnał z otoczenia (sygnał pierwotny). Wtedy następuje jego aktywacja, dzięki czemu może zetknąć się z efektorem. Czyli informacja z zewnątrz zostaje przekazana do wnętrza komórki. Efektor wysyła do wewnatrzkomórkowej cytoplazmy sygnał wtórny. Zatem nasze postrzeganie świata zewnętrznego steruje zachowaniem komórki.

Choroba

95 procent ludzi przychodzi na świat z doskonale prawidłowym zestawem genów. Zatem schorzenia w tej grupie powinny mieć związek z naturą sygnału. Przyczyny mogą być trzy:

 1. Uraz. Na przykład skrzywienie kręgosłupa w stopniu uniemożliwiającym przekazywanie sygnałów w obrębie układu nerwowego.
 2. Zatrucie. Substancje toksyczne zaburzają chemię organizmu.
 3. Myśl. Mózg stara się osiągnąć harmonię. Miarą harmonii nerwowej jest stopień zgodności między postrzeganiem życia przez umysł a samym życiem. Osoba cierpiąca na anoreksję patrząc w lustro widzi grubasa, tymczasem jej bliscy widzą, że jest o krok od śmierci głodowej. Niestety mózg anorektyczki jest ukierunkowany w odmienną stronę i usiłuje zapanować nad „nadwagą”, hamując funkcje metaboliczne.

Warto tutaj odwołać sie do popularnych pokazów hipnozy. „Ochotnik z sali zostaje zaproszony na scenę i zahipnotyzowany, po czym każe mu się podnieść ze stołu szklankę z wodą, mówiąc przy tym, że waży ona piećset kilogramów. Zdezinformowany ochotnik poci się i napina, aż nabrzmiewają mu żyły, a szklanka ani drgnie. Jak to możliwe? Umysł poddanego eksperymentowi święcie wierzy, że szklanka waży pół tony. Ażeby rzeczywistość zgodziła się z percepcją, umysł ten wysyła sygnał aktywujący mięśnie, które zwykle podnoszą przedmioty, ale jednocześnie wysyła sygnał przeciwstawny, uaktywniając mięśnie odpowiedzialne za opuszczanie tych przedmiotów. Komórki, tkanki i narządy nie podają w wątpliwość informacji otrzymywanych z układu nerwowego. Z taką samą gorliwością reagują na postrzeżenia prawidłowe, sprzyjające życiu, jak i na błędne, prowadzące do autodestrukcji.

Skoro zatem mamy efekt placebo i sami możemy się uzdrowić, to mamy również efekt nocebo. Wiara we własną podatność na chorobę się urzeczywistni.

„Prawie każdy z nas nieświadomie przyjął pewne ograniczające, prowadzące do samosabotażu błędne postrzeżenia, które podkopują później nasza siłę, zdrowie i możliwości realizacji pragnień.”

Kontrola

W każdej chwili mamy kontrolę nad ekspresją naszych genów. Nasz kod genetyczny jest ciągle przebudowywany pod wpływem doświadczeń życiowych. Nasze postrzeżenia i reakcje kształtują naszą biologię i zachowanie. I nagle okazuje się, że z bezwolnych ofiar naszych genów stajemy sie ich panami.

Wyniki różnych badań potwierdziły, że nie istnieje żaden gen odpowiedzialny za uzależnienie, który przesądza o naszym losie, podobnie jak nie ma genu, który ostatecznie decyduje o naszym wzroście.

Jeżeli jesteś przekonany o swoim skazaniu na kod genetyczny, z którym sie urodziłeś i którego nie możesz zmienić, to blokujesz swój rozwój, pozostając bezsilnym wobec zachowań, które pragnąłbyś zmienić.

„Myśli, które stale podtrzymujesz w umyśle, stają się twoją rzeczywistością.”

Co ciekawe sam David Buss, psycholog zajmujący sie psychologią ewolucyjną w jednym ze swoich dzieł pisze: „Teoria determinizmu genetycznego – zgodnie z którą to geny wywołują określone zachowania, bez żadnego wpływu ze strony środowiska – jest po prostu błędna.

Przykładem niech będą zrogowacenia skóry. Nie mogłyby one zaistnieć, gdyby nie wykształcił się mechanizm produkowania dodatkowego naskórka, połączony ze środowiskowym bodźcem powtarzających się obtarć skóry. Chcąc więc wytłumaczyć zjawisko zrogowacenia skóry w kategoriach teorii ewolucji, nie powiemy nigdy: „zrogowacenia są uwarunkowane genetycznie i występują niezależnie od wpływów środowiska”. Są one natomiast rezultatem szczególnej formy współoddziaływania wpływów środowiska (powtarzające się obtarcia skóry) oraz mechanizmów adaptacyjnych, reagujących na powtarzające się obtarcia produkcją dodatkowego naskórka. Adaptacje rozwinęły się tylko dlatego, że dzięki nim żywe organizmy mogły radzić sobie z problemami wynikającymi z uwarunkowań środowiskowych.”

Pomiędzy bodźcem a reakcją człowiek ma wolność wyboru

„W wolności wyboru zawierają się te wyjątkowe zdolności czyniące nas ludźmi. Oprócz samoświadomości, mamy wyobraźnię – umiejętność tworzenia w umyśle czegoś spoza naszej obecnej rzeczywistości. Mamy sumienie – głęboko wewnętrzną świadomość, co jest dobre, a co złe, świadomość zasad, które kierują naszym postępowaniem, i poczucie tego, na ile nasze myśli i działania są z nimi w harmonii. Mamy też wolną wolę – zdolność do działania na podstawie samoświadomości, niezależnie od wszelkich innych wpływów.” Sthepen R. Covey

Warto się zastanowić, czy przez wieczne utwierdzanie sie w przekonaniu, że tacy już jesteśmy, bo tacy się urodziliśmy, nie tworzymy w swoim mózgu programów stanowiących samospełniające się proroctwa.

Pamiętaj, że twoje fałszywe przekonanie, które staje się dominującą myślą, w następnej kolejności będzie powtarzalnym, wyuczonym zachowaniem.

Po prostu zmień instrukcje, które przekazujesz swoim komórkom. Przypomnij swoim komórkom o ich zdrowi. Uczyń z tego codzienną medytację, regularnie przekazując im następującą informację:
Dobre samopoczucie fizyczne jest dla mnie czymś naturalnym. 
Brak napięcia jest dla mnie czymś naturalnym. 
Pełne zdrowie jest naturalne dla wszystkich moich komórek. 
Spokój umysłu i serca jest dla mnie czymś naturalnym.
Jestem zjednoczony ze swoim Źródłem i wszystko jest w porządku.

Twój organizm podąży za twoją świadomą intencją.

Pamiętaj, jeśli wierzysz nawet na 99,9 procent – nie wierzysz.

„Wielki umysł jest czymś, co da się wyrazić, a nie czymś, co można pojąć. Wielki umysł doświadcza wszystkiego w obrębie siebie.”

Na podstawie: 

John Flaherty "Bez Uzależnień"
 
Roman Tokarczyk „Prawo narodzin, życia i śmierci” Buss D. M., Psychologia ewolucyjna 

„7 nawyków skutecznego działania” - S. Covey
 
"Przeskok ewolucyjny - od kryzysu do życia w harmonii" Bruce H. Lipton, Steve Bhaerman

SZYSZYNKA … KTO NAM ODEBRAŁ ŚWIADOMOŚĆ

 

„nie na takie loty krojono nam skrzydła”

Szyszynka

Jest to maleńki gruczoł wielkości 8-12mm, znajdujący sie w samym centrum mózgu. Umiejscowiona tuż za oczami, wychwytuje światło słoneczne. W swojej funkcji trochę przypomina nerkę, jest bardzo silnie ukrwiona, stanowi końcowe zlewisko krwi i dostarcza substancje do płynu mózgowo-rdzeniowego, czyli niejako pomaga organizowac transport. Jest ściśle powiązana z cyklem dnia i nocy i pełni funkcję naszego zegara biologicznego, zapobiegając przedwczesnemu dojrzewaniu, jednoczesnie harmonizując wiele funkcji: pragnienie, pożadanie seksualne, głód …

źródło: klubinteligencjipolskiej.pl

 

Co produkuje szyszynka?

Szyszynka produkuje kilka interesujących substancji chemicznych.

Pierwszym z nich jest SEROTONINA, produkowana w ciągu dnia i ściśle powiązana z naszym dobrym samopoczuciem. Jako hormon szczęścia, w przypadku zbyt niskiego poziomu, wiąże się z depresją. Taki stan jest też charakterystyczny dla ludzi nadmiernie agresywnych, gdyż odpowiedni poziom serotoniny uspokaja, niedobór oznacza już nerwowość.  Natomiast u ludzi zakochanych stwierdza się wysoki poziom serotoniny, który ulega wahaniom, dając uczucie euforii pomieszanej z rozpaczą.

Serotonina jest również jednym z neuroprzekaźników, przekazuje informacje pomiędzy komórkami mózgowymi i to od niej zależy czy sygnał dotrze do odpowiedniego miejsca w ciele.

Z kolei wraz z nastaniem ciemności, w szyszynce zachodzi synteza serotoniny w tzw. hormon ciemności czyli MELATONINĘ.

Co ciekawe, wydzielanie melatoniny, jest związane nie tylko z cyklem dnia i nocy, ale również z porami roku i wiekiem. U niemowląt jest ono niskie, dlatego tyle czasu spędzaja śpiąc (pamiętajmy, że dziecko pobiera też melatoninę z mlekiem matki). Po 4 miesiącu następuje wzrost, który pozostaje stabilny aż do okresu przekwitania, potem znowu zaczyna spadać, jakby organizm sam wracała do początku. Dlaczego? Organizm dziecka jest zbyt słaby, by być zbyt długo aktywnym. W cyklu dojrzewania organizm zaczyna sie wzmacniać, nadmiar energii życiowej musi zostać pohamowany i to zapewnia melatonina, która wymusza na nas spoczynek … a potem starzejemy się, dopada nas zmeczenie zwiazane ze zużyciem mechanizmu.

Niektórzy nazywają szyszynkę wskazówką zegara biologicznego, który wpływa na wiele rytmów bilogicznych: temperaturę, rytm snu-czuwania.

Ma ona silne działanie przeciwutleniające, czyli mamy cudownego czyściciela naszego organizmu ze szkodliwych wolnych rodników (więcej tutaj) oraz wiąże się z odpornością organizmu.

Wpływa na układ hormonalny, szczególnie na wydzielanie gonadotropin (hormony wpływające na gruczoły rozrodcze, tym samy więc na czynności naszych organów płciowych). Przypuszcza się, że nadczynność szyszynki może prowadzić do przedwczesnego rozwoju płciowego, z kolei niedoczynność szyszynki – do opóźnionego dojrzewania płciowego.

Ale szyszynka produkuje jeszcze jedną ciekawą substancję. Koło godziny 3-4, kiedy po kilku godzinach snu melatoniny w szyszynce gromadzi się wystarczająco dużo – rozpoczyna się kolejny etap alchemicznej wewnętrznej przemiany i w głębokich ciemnościach z melatoniny powstaje dimetylotryptamina (DMT )
Wtedy w nocy najczęściej możemy doświadczać samoistnych świadomych snów lub projekcji astralnych.

Nikt nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego śnienie jest tak istotne, ale gdybyś nie mógł śnić, pomieszałoby ci się w głowie i umarłbyś.

Ogromna ilość DMT jest produkowana w momenatch narodzin, śmierci oraz w każdej ekstremalnej sytuacji, takiej jak wycieńczjący głód czy tortury.

DMT jest odpowiedzialny także za wydzielanie hormonu wzrostu.

Szyszynka a śmierć człowieka

Zgodnie z badaniami doktora Ricka Strassmana szyszynka jest ekstremalnie dobrze chroniona przed stresem. Mimo wszystko jest jednak podatna, jeśli stres osiągnie odpowiednio wysoki poziom. Mechanizmy chroniące szyszynkę, moga więc być przełamywane. Oczywiście najbardziej stresującą sytuacją w życiu człowieka jest moment jego śmierci.

Hormony stresu takie jak adrenalina i endorfina osiagaja niezwykle wysoki poziom w chwili śmierci, może to więc – przypuszczalnie – stymulować wytwarzanie i uwalnianie DMT przez szyszynkę w tym czasie. Możemy jedynie wyobrażać sobie w jaki sposób swiadomość osoby w chwili śmierci zostaje skonfrontowana z tym wielkim błyskiem DMT. Tak więc ostatnia rzeczą, której osoba świadomie doświadczy w ciele, byłoby uwolnienie ogromnych ilości DMT – niezwykle psychodelicznej substancji.

W trakcie swych badań Strassman odkrył, że ponadnaturalne poziomy substancji DMT wyzwalały stany świadomości do złudzenia przypomniające doświadczenia ludzi, którzy przeżyli stan śmierci klinicznej. Po podwyższeniu poziomu, DMT zachowuje sie jak katalizator stanu śmierci klinicznej.

Kto pożera naszą energię i  co zabija szyszynkę

Jeden z mechanizmów uszkodzenia szyszynki wiąże sie z jej zwapnieniem, ponieważ narząd ten jest słabo chroniony. Istnieje silny związek uszkodzenia szyszynki z chorobami psychicznymi takimi jak schizofrenia, choroba dwubiegunowa, choroba Alzheimera, depresja, udary mózgu.

Najgroźniejszą substancja chemiczną dla szyszynki jest fluor (więcej tutaj). Pierwiastek ten jest bardzo aktywny, a jego ewidentnym celem jest szyszynka.

Tkanka miękka szyszynki u dorosłego człowieka zawiera więcej fluoru niż jakakolwiek inna tkanka miękka w ciele – jest to poziom fluoru (ok. 300 ppm). Szyszynka zawiera też tkankę twardą (apatyt hydroksylowy), w której zbiera się więcej fluoru (nawet 21 000 ppm) niż w jakiejkolwiek innej tkance twardej w ludzkim ciele (np. kościach czy zębach). Fluorek sodu (bo to nim nas faszerują) uwapnia szyszynkę i silnie hamuje jej aktywność. Prowadzi do powstawania kryształów fosforanu. Gdy Twoja szyszynka twardnieje na skutek produkcji kryształów, produkuje mniej melatoniny i cykl sen-czuwanie zostaje zakłócony.

Fluorek sodu robi z szyszynką coś na podobieństwo marskości wątroby. Zabija ją.

Widoczne na zdjęciu zwapnienie szyszynki, to efekt picia fluorowanej wody.

Zwapnienie szyszynki [żródło: creationcenter.org]

Badania dowodzą, że utwardzenie szyszynki przez fluorek, przyspiesza rozwój płciowy u dzieci, zwłaszcza u dziewcząt. Na podstawie studium z ostatnich 30 lat stwierdzono, że u 40% amerykańskich dzieci w wieku poniżej 17 lat już nastąpił proces zwapnienie szyszynki.

Szyszynka jest też podatna na toksyczność glinu, ponieważ znajduje się na zewnątrz bariery krew-mózg. Bioakumulacja aluminium w szyszynce jest również wyższa niż dla jakiejkolwiek innej części mózgu (o źródle aluminium tutaj).

W szyszynce gromadzą się też chlor i brom.

Kolejne zagrożenie wiąże się z naszym trybem życia, zarywanie nocy, siedzenie do późna przed komputerem sprawia, że cierpimy na niedobór melatoniny. Kolejny problem wiąże się z odzdziaływaniem niekorzystnych fal elektromagnetycznych emitowanym przez telefony, komputery…

W przypadku uszkodzenia szyszynki, DMT nie wydziela się wcale lub bardzo niewielkiej ilości. W związku z tym osiągnięcie stanu szczęścia jest prawie niemożliwe.

Ludzie, u których stwierdzono zwapnienie szyszynki są pesymistami, nie widzą głębszego sensu życia, nie potrafią odnaleźć w sobie żadnej duchowości. Ich egzystencja ogranicza sie tylko do świata materialnego przejawiającego sie pod postacią jedzenia, picia, gromadzenia przedmiotów czy tez przyjemnościach. Mogą też popaść w druga skrajność – nieustanne umartwianie, życie w poczuciu winy, potępieniu i braku miłości.

Ponieważ ludzie pragną być szczęśliwi, pragną doświadczać istnienia, czegoś lepszego, doskonalszego, dlatego sięgają po narkotyki. Wtedy szyszynka w ogóle przestaje wydzielać DMT i kończy się to uzależnieniem. Należy pamiętać, że DMT nie tylko stymuluje chemia, czyli np. narkotyki. Ogólnie DMT wydziela więcej się wtedy, kiedy jesteśmy ogólnie od czegoś uzależnieni np. pracy, seksu, sportów ekstremalnych, walki, pieniędzy, władzy, miłości, nienawiści itd. Każdy nadmierny stan emocjonalny ją stymuluje i zarazem ją, czyli szyszynkę powoli zabija.

cryy-1919491

Stany uzależnienia zawsze prowadzą do dysharmonii. Sprawiają, że nie potrafimy odróżnić tego, co jest dobre od złego. Ludzie tacy wierzą w to, co im się mówi i co jest zgodne z ich oczekiwaniami, czyli uzależnieniami. Na przykład mówi się im, że potrzebują tego czy owego [leku, produktu, urządzenia], bo jest im niezbędny, biorą kredyt, kupują, nieustanie czegoś pożądają, itd. Albo, że pewnych ludzi trzeba nienawidzić i zwalczać , bo są źli, niedobrzy.

Kiedy człowiek żyje w harmonii, to wie doskonale, czego mu potrzeba, a czego nie potrzebuje.  Stan odłączenia lub zgubienia tego wyższego rytmu, nazywany jest stanem „zzombienia”.

Jak aktywować szyszynkę

 1. Światło słoneczne.
  Światło słoneczne pobudza szyszynkę. Natomiast sztuczne światło po zachodzie słońca, przyczynia się tylko do zamiesznia. Potrzebujesz jasnego, jaskrawego światła słonecznego, więc nie zakładaj okularów przeciwsłonecznych.
  Duże znaczenie ma tutaj PRAKTYKA PATRZENIA NA SŁOŃCE.
  Przez kilka sekund patrzymy na słońce w ciągu jego pierwszych pietnastu minut brzasku oraz ostanich pietnastu minut zachodu.
 2. Sen w całkowitej ciemności.
  By wyprodukować odpowiednią ilość melatoniny szyszynka potrzebuje całkowitej ciemności. Wszelkie podświetlane urządzenia (telefony, itp.) oszukują szyszynkę, dając złudne poczucie dnia.
  Pamiętajmy, że istotną rolą snu jest „sprzątanie” śmieci komórkowych.
 3. Unikaj fluoru, sprawdzaj pasty do zębów, skład wody mineralnej, zbadaj jaką wodę masz w swoim domu…
 4. Usuń rtęć. Znajdziesz ją w plombach amalgamatowych w zębach – należy je usunąć. Szczepionki medyczne są również skażone rtęcią, zawierają Thimerosal (środek konserwujący szczepionki) czyli metyl rtęci, który jest bardzo trudno usunąć z mózgu jeśli się tam dostanie (podobnie z aluminium). Również wiele pokarmów, szczególnie ryb zawiera rtęć. Bardzo pomocna w usuwaniu rtęci jest chlorella oraz spirulina.
 5. Organiczna zdrowa żywność – w dużej mierze surowa – wspiera odtruwanie szyszynki.
 6. Alkohol i palenie. Naturalnie one muszą odejść wraz z emocjonalnym przywiązaniem do korzystania z nich.
 7. Jeśli coś jest toksyczne nie umieszczaj tego w swoim ciele. Toksyny to sztuczne słodziki (aspartam K), rafinowany cukier, fenyloalanina, wszystkie numery konserwantów zaczynające się od E 1, dezodoranty (zwłaszcza antyperspiranty z toksycznym aluminium jako podstawowym składnikiem czynnym), środki chemiczne, dentystyczne płyny do płukania ust oraz odświeżacze powietrza.
 8. Prawdziwa czekolada i surowe kakao jest stymulantem gruczołu szyszynki.W wysokich dawkach działa odtruwająco z powodu wysokiej zawartości przeciwutleniaczy.
 9. Uważaj równiez na suplementy wapnia. Wszelkie produkty powinny miec właściwy stosunek wapnia do fosforu. Chcąc utrzymać wapń w kościach i zębach potrzebujemy witaminy D3 w połaczeniu z witaminą K2. Równie ważne są stałe dostawy magnezu (zobacz tutaj). Kiedy ilość magnezu w organizmie spada, wówczas aby nadrobić jego braki ciało uwalnia z kości i zębów wapń. Magnez jest zdolny do odwrócenia związanego z wiekiem zwyrodnieniowego zwapnienia struktur naszego organizmu. Odgrywa bardzo ważną rolę w oczyszczaniu organizmu z toksyn. Jon magnezu jest atomem, któremu brakuje dwóch elektronów, co prowadzi do szukania innych atomów w celu ich przyłączenia. Kiedy toksyczne metale ciężkie takie jak ołów, kadm, aluminium pojawią się w organizmie, magnez wchodzi z nimi w reakcje, powodując obniżenie ich toksyczności i wydalenie wraz z moczem. Ponadto glutation – ważny antyoksydant nie może być syntetyzowany bez udziału magnezu.
 10. Halogenki, takie jak fluor, chlor, brom gromadzą się w tkankach jeśli występują niedobory jodu. Jak zadbać o prawidłowy poziom jodu w swoim organizmie –  więcej informacji znajdziesz tutaj i  tutaj,
 11. Również uszkodzone komórki mózgowe można wzmacniać za pomocą Tiaminy, znanej również jako witamina B1, jest istotnym składnikiem odżywczym, którego potrzebują wszystkie tkanki, nie wyłączając mózgu. Znajduje się ona w takich produktach spożywczych jak pełne ziarna zbóż, orzechy, fasola, groszek i ziarna soi.
 12. Przeprowadzono badanie, które wykazało, że owoce  afrykańskiego drzewa tamaryndowca  wykazują dużą skuteczność w usuwaniu fluoru z organizmu. U dzieci, którym podawano te owoce zatrzymano, a nawet odwrócono skutki szkieletowej fluorozy.
 13. Szyszynkę odnowić można również poprzez zioła, np.: pietruszkę, lucernę, bylicę, gotu-kola.
 14. Wycisz umysł. Szyszynkę chroni tylko czyste serce i dobre intencje. Szyszynka zawiera  tzw. hydroksypatyt. Substancja ta zachowuje się jak kryształ. Kryształ jest nośnikiem różnych wibracji. Jeżeli szyszynka ma „uszkodzoną” [zwapniałą] strukturę nie jest wstanie przekazać spójnego uporządkowanego rytmu dla wszystkich komórek ciała. Aby uaktywnić szyszynkę potrzeba oczyścić serce. Jednak, aby to zrobić musimy oczyścić nasze ciała, emocje i myśli. To znaczy, że czystość myśli jest potrzebna dla budowy świetlistej świadomości. Ważne jest wtedy, aby zapanować nad własnym EGO czyli nie wywyższać się, nie czuć się lepszymi, być współczującym dla innych, bowiem proces aktywacji będzie zatrzymany, gdy nad EGO nie zapanujemy.

„Wszelki rodzaj świadomości, który nie jest powiązany z produkcją lub konsumpcją dóbr materialnych, jest piętnowany w dzisiejszym społeczeństwie. Oczywiście przyjmujemy pijaństwo, pozwalamy ludziom na trochę wytchnienia, oddechów z materialnych zgrzytów. Społeczeństwo, które przystapi do tego modelu, to społeczeństwo, które będzie potępiać stany świadomości, które nie mają nic wspólnego z ich mentalnością rozwiązywania problemów.”

„Trudno zdefiniować świadomość. Ten stan psychiczny to rodzaj czujności dotyczący ciała, emocji, myśli i duchowości. Wydaje się, że im bardziej powyższe stany są jednością, tym wyższa świadomość. Wysoka świadomość nie oznacza np. wysokiej inteligencji mentalnej, choć często idzie w parze. Wg mnie wysoka świadomość to poczucie idealnej harmonii istnienia, jako całości ze wszystkim.”

Na podstawie:

Nieznany Świat 3(291)/2015 "Szyszynka a świadomość" dr Krzysztof Krupka
Jennifer Anne Luke. The Effect of Fluoride on the Physiology of the Pineal Gland.
Jak zabija się Twoją szyszynkę?
SZYSZYNKA - za co odpowiada? Funkcje szyszynki
Khandare AL1, Kumar P U, Shanker RG, Venkaiah K, Lakshmaiah N. Additional beneficial effect of tamarind ingestion over defluoridated water supply to adolescent boys in a fluorotic area.
M. Mila Macchi, Jeffrey N. Bruce. Human pineal physiology and functional significance of melatonin. „Frontiers in Neuroendocrinology”. 25 (3–4), s. 177–195, September–December 2004.
DMT
Autyzm objaśniony – Synergiczne, toksyczne działanie glifosatu i aluminium – Dr Stephanie Seneff

 

 

W prazupie podgrzewane … Czyli czy z tego kotła pochodzi życie?

Jak zaczęło się życie? To temat spędzający sen z powiek tym, którzy odwołują się jedynie do naturalnych procesów (naturalistycznego pochodzenia życia zwanego abiogenezą albo chemiczną ewolucją). Niektórzy ewolucjoniści twierdzą nawet, że pochodzenie życia nie jest częścią ewolucji :D. Jednakże praktycznie każdy podręcznik biologii ewolucyjnej zawiera taki rozdział.

Ewolucjonista G.A. Kerkut dokonał swego czasu rozróżnienia, pomiędzy generalną teorią ewolucji, w skład której wchodzi problematyka pochodzenia życia oraz specjalną teorią ewolucji, pomijającą ten temat.

Coraz częściej próbuje się obejść problem abiogenezy życia, ponieważ szanse na znalezienie satysfakcjonujących odpowiedzi, kurczą się w miarę rozwoju nauki (w tym biologii molekularnej i fizyki kwantowej – więcej tutaj). Wyrafinowana maszyneria znajdująca się w najprostszej żywej komórce, nie ułatwia ewolucyjnych poszukiwań, prowadzonych w prazupie domysłów.

Przepis na otrzymanie życia?

Żywa komórka jest zdolna pobierać wszelkie potrzebne zasoby z otoczenia i potrafi siebie reprodukować. Pierwsza komórka musiałaby być zatem wolno żyjąca, czyli niezależna od innych komórek, ponieważ one nie istniały.

Pasożyty nie mogą być tutaj modelem dla początków życia, ponieważ żeby przetrwać potrzebują istniejących komórek. Zasada ta dotyczy również wirusów. Priony, zniekształcone białka powodujace choroby, też nie mają nic wspólnego z powstaniem życia, ponieważ mogą jedynie się powielać, powodując że białka wytwarzane przez komórkę ulegają zniekształceniu.

To pierwsze żywe „coś” potrzebowało więc wszystkich składników. Nie upieczesz bananowego ciasta, jeśli nie masz bananów lub mąki.

Składniki

Głównym problemem dla prazupy, jest zgrupowanie wszystkich niezbędnych elementów w tym samym miejscu. Niestety, niezbędne składniki życia zawierają grupy karbonylowe, które reagują redukująco z aminokwasami i innymi związkami aminowymi. Grupy karbonylowe zawierają m.in. cząsteczki cukrów, które także formują kręgosłup DNA i RNA. Żywe komórki mają mechanizmy, które trzymają je z dala od tych grup i chronią je przed takimi krzyżowymi reakcjami albo moga naprawić uszkodzenia, jeśli takie się pojawią. Chemiczna prazupa nie dawała jednak tego typu możliwości.

Żywe komórki są niesamowicie złożone, przy jednoczesnym wykorzystaniu prostych substancji. Poniżej znajdziecie kilka podstawowych składników, które musiałyby być obecne w każdym scenariuszu smoistnego powstania życia.

Aminokwasy

Żywe organizmy są wypełnione białkami, składającymi się z aminokwasów. Enzymy, to specjalne białka, które katalizują reakcje chemiczne. Na przykład enzym zwany amylazą znajdujący się w naszej ślinie, umożliwia rozpad molekuł  skrobi obecnych np. w ryżu, ziemniakach czy chlebie na mniejsze cząsteczki, które następnie mogą zostać podzielone na skladnik jakim jest glukoza. Nie potrafimy przyswajać skrobi, ale glukozę już tak.

Niektóre niezbędne dla istnienia życia reakcje bez enzymów przebiegają tak wolno, że nie byłyby w stanie efektywnie wytworzyć wystarczająco produktu, nawet gdyby miały na to miliardy lat.

Inne białka tworzą mięśnie, kości, skórę,  włosy i wszystkie struktury składające sie na poszczególne komórki czy ciała. Ludzie mogą wytworzyć ponad 100 000 bialek (niektórzy twierdzą, że nawet milion), typowa bakteria produkuje tysiąc albo dwa tysiące różnych białek.

Białka składają się z 20 rożnych aminokwasów (niektóre mikroby mają dodatkowo jeden lub dwa). Aminokwasy nie są jedynie zwykłymi substancjami chemicznymi i niełatwo je uzyskać, bez dostepu do właściwych enzymów (które też przecież składają się z aminokwasów).

Eksperyment Millera-Urey’a (1953 r.), który jest przytaczany przez prawie każdy podręcznik biologii, wykazał, że można uzyskać pewne aminokwasy bez użycia enzymów (więcej tutaj). Często wykorzystuje się go jako dowód abiogenezy. Niemniej taki wniosek jest ignorancki i zwodniczy.

Faktycznie uzyskano wtedy niewielką ilość prawoskrętnych aminokwasów, ale warunki w jakich to się stało, mogły nigdy nie mieć miejsca na Ziemi. Na przykład jakakolwiek ilość tlenu w atmosferze działałaby redukująco na wszelkie formy tworzącego się życia. Ponadto w eksperymencie wytworzyły się również aminokwasy złego typu, które mogłyby reagować z właściwymi, powstrzymując wytworzenie się form stanowiących zaczątek życia.

Aminokwasy potrzebne dla zaistnienia funkcjonalnych białek nigdy nie mogłyby powstać w procesie podobnym do eksperymentu Millera, dziejącym się w naturze na pra-ziemi. Kiedy w 1983 Stanley Miller go powtórzyl, używając zdecydowanie bardziej realistycznej mieszaniny gazów, uzyskał jedynie śladowe ilości glicyny, najprostszego z 20 wymaganych aminokwasów.

Pochodzenie  właściwej mieszaniny aminokwasów, pozostaje więc nierozwiązanym problemem.

Cukry

Niektóre mogą zostać wytworzone jedynie w wyniku reakcji chemicznych, bez udziału enzymów, jednakże mechanizm tworzenia cukrów bez udziału enzymów wymaga zasadowego środowiska, ktore z kolei nie jest kompatybilne dla syntezy aminokwasów.

Chemiczna reakcja konieczna dla wytworzenia się cukrów, wymaga nieobecności związków azotowych, takich jak aminokwasy, ponieważ one reagują z formaldehydem, produktami pośrednimi i cukrami, tworząc niebiologiczne związki.

Ryboza, cukier stanowiący podstawę struktory RNA i istotną część żywych komórek, jest szczegolnie problematyczna. W normalnym środowisku, w niemal neutralnym pH, jest niestabilnym cukrem (ulega szybkiemu rozpadowi).

Części składowe DNA i RNA

W jaki sposób możemy uzyskać nukleotydy, które są chemicznymi literami RNA i DNA bez pomocy enzymów znajdujących się w żywej komórce? Chemiczne reakcje wymagają formaldehydu (H2C=O) żeby zareagować z cyjanowodorem. Jednakże formaldehyd i cyjanek (ten w szczególności) są śmiertelnie trujące. Mogłyby zniszczyć dopiero co formujące się szczególnie ważne białka.

Cytozyna, istotna część bazowa DNA i RNA, jest bardzo trudna do uzyskania z prazupy i dodatkowo bardzo niestabilna.

DNA i RNA posiadają także szkielet z różnych cukrów i grup fosforanowych. Fosforany mogłyby być wytrącane przez obficie występujące w wodzie morskiej jony wpania, albo mocno przylegać do powierzchni cząsteczek gliny. Oba scenariusze uniemożliwiałyby użycie ich do stworzenia DNA.

Lipidy (tłuszcze)

Lipidy czyli tłuszcze są podstawowym budulcem błony komórkowej, w której zamknięta jest komórka. Lipidy mają znacznie większą gęstość energetyczna niż cukry czy aminokawasy, więc ich utworzenie się w jakiejkolwiek prazupie chemicznej, jest problemem dla scenariuszy samoistnego pojawienia się życia (zgodnie z zasadą termodynamiki – wysokoenergetyczne składniki są trudniejsze do samodzielnego uformowania niż te niskoenergetyczne).

Powstanie kwasów tłuszczowych, które są podstawowym budulcem błony komórkowej każdej komórki, stanowi poważne wyzwanie nawet w redukującej atmosferze (nie zawierającej tlenu). Nawet gdyby jakimś sposobem te cząsteczki powstały, jony magnezu czy wapnia (swoją drogą niezbędne dla istnienia życia) mające dwa ładunki na atom, reagowałyby z kwasami tłuszczowymi, wytrącając je i czyniąc bezużytecznymi. Ten sam proces utrudnia wykorzystanie mydła w twardej wodzie.

Niektórzy popularyzatorzy abiogenezy lubią szkicować diagramm, pokazujący proste puste sfery utworzone z lipidów, które pod pewnymi warunkami można uzyskać w warunkach laboratoryjnych. Niemniej taki twór nigdy nie zaprowadzi nas do żywej komórki, ponieważ komórka potrzebuje systemu transportowego ->do, ale i z niej->. Taki transport wymaga istnienia kompleksów białkowo-lipidowych, znanych jako kanały, które funkcjonują niczym elektromechaniczne pompy. Są one dostosowane do poszczególnych substancji, które muszę się dostać, bądź też wydostać z komórki (pompa, która jest zaprojektowana dla cząsteczek wody, niekoniecznie będzie odpowiednia dla cząsteczek tłuszczy).

Wiele z tych pomp wykorzystuje przenośniki białkowe takie jak ATP, gdzie – transport cząsteczki wbrew gradientowi elektrochemicznemu sprzężony jest z hydrolizą wysokoenergetycznych wiązań w ATP. Przykładem może byc pompa sodowo-potasowa.

Błona komórkowa umożliwia także utrzymywanie stablinego pH wewnątrz komórki, potrzebnego do prawidłowej aktywności enzymów i koncentracji różnych składników mineralnych (np. nie za dużej ilości sodu). Wymaga to aby pompy przede wszystkim utrzymywały pod kontrolą jony wodoru, są one więc wysoce selektywne.

Transport przez błonę komórkową jest tak ważny, że 20-30 % wszystkich genów zawiera zakodowane informacje białek błonowych. Najmniejszy znany genom żywego organizmu, jakim jest pasożyt mycoplasma genitalium posiada 482 geny kodujące białka z czego aż 26 to białka odpowiadające za transport.

Czysta lipidowa błona nie pozwoliłaby na pasywne przenikanie do komórki pozytywnie naładowanych jonów wapnia, potasu, magnezu, żelaza, manganu itd., albo negatywnie naładowanych jonów jak fosforany, siarczany itd. Tego typu membrana odpychałaby tak naładowane jony, rozpuszczone w wodzie. Nie pozwoliłaby również na przemieszczanie się samej wody (spróbuj zmieszać olej z wodą).

Chiralność

Chiralność to cecha cząsteczek chemicznych, przejawiająca się w tym, że cząsteczka wyjściowa i jej odbicie lustrzane nie są identyczne i podobnie jak wszystkie inne obiekty chiralne, nie można ich nałożyć na siebie na drodze translacji i obrotu w przestrzeni.

Aminokwasy, cukry, i wiele innych cząsteczek biochemicznych, jest trójwymiarowa i zwykle występuje w 2 formach, które są odbiciem lustrzanym, tak jak np. twoja prawa i lewa dloń.

Wszystkie żywe organizmy są zbudowane z lewoskrętnych aminokwasów i prawoskrętnych cukrów. I tu właśnie jest pies pogrzebany: reakcje chemiczne bez udziały enzymów (jak to był w przypadku eksperymentu Miller’a-Urey’a) wytworzą zarówno prawo- jak i lewoskrętne aminokwasy. Tak samo będzie w przypadku chemicznej syntezy tłuszczów.

Zwolennicy samoistnego powstania życia od lat walczą z tym problemem, przy okazji proponując wszelakie hipotezy, ale nie udało sie go rozwiązać. Nawet gdyby uzyskano „czystość” w 99 % (co wymagałoby sztucznej ingerencji, czyli czegoś czym nie dysponuje natura), nie rozwiązano by tego problemu. Życie potrzebuje w 100 % jedynie lewo-skrętnych aminokwasów. Umieszczenie prawoskrętnych aminokwasów w białku powoduje że maja one odmienny trójwymiarowy kształt, nieakceptowalny dla zaistnienia i funkcjonowania życia.

Żywa komórka – minimalne wymagania

Jakie są zatem minimalne wymogi, aby żywa komórka mogła funkcjonować, wykorzystując otaczające ją środowisko, do podtrzymywania swojej egzystencji i reprodukcji?

 1. Błona komórkowa, która oddziela komórkę od środowiska, musi być zdolna do podtrzymywania właściwego środowiska wewnętrznego oraz wprowadzania i wyprowadzania z komórki substancji.
 2. Potrzebny jest odpowiedni program, który instruowałby komórkę, jak ma sie reprodukować i w ogóle funkcjonować. Jedynym znanym programem, który to umożliwia jest DNA i wszelkie propozycje, by było to coś innego np. RNA nie okazały sie wiarygodne.
 3. Konieczne jest prawidłowe odczytywanie informacji, celem wytwarzania poszczególnych elementów komórki i ich ilości w odpowiednim czasie. Głównym komponentem są tutaj białka, które są polimerami od setek do nawet tysięcy 20 różnych aminokwasów. Jedynym znanym i wyobrażalny sposób wytworzenia białek na podstawie programu zakodowanego w DNA, jest wykorzystanie ponad 100 protein i innych kofaktorow. Zaangażowane w ten proces są:
  a. nanomaszyny takie jak polimeraza RNA czyli enzym wytwarzający nić RNA na matrycy DNA w procesie zwanym transkrypcją (najmniejszy znany typ zawiera ok 4500 aminokwasów!),
  b. gyraza DNA, która skręca i rozkręca spiralę DNA umożliwiając odczytywanie jej,
  c. rybosomy – czyli małe fabryczki wewnątrz komórki, gdzie białka są tworzone,
  d. tRNA – transportujący, transferowy RNA -najmniejsze (składające się z kilkudziesięciu nukleotydów cząsteczki kwasu rybonukleinowego RNA, których zadaniem jest przyłączanie wolnych aminokwasów w cytoplazmie i transportowanie ich do rybosomów, gdzie w trakcie procesu translacji zostają włączone do powstającego łańcucha polipeptydowego;
  e. każda komórka posiada również mechanizm ochronny, pozwalający na wytworzenie jedynie takich białek, które będą miały odpowiedni trójwymiarowy kształt.
 4. Syntaza ATP – jest jednym z cudów molekularnego świata. Syntaza ATP to enzym, molekularny silnik, pompa jonowa i jeszcze jeden molekularny silnik, wszystko złączone razem w jedną zadziwiającą maszynę. Odgrywa niezastąpioną rolę w naszych komórkach, tworząc większość z ATP używanego do zasilania procesów komórkowych. ATP z kolei odgrywa ważną rolę w biologii komórki, jako wielofunkcyjny koenzym i molekularna jednostka w wewnątrzkomórkowym transporcie energii. Stanowi nośnik energii chemicznej, używanej w metabolizmie komórki. Powstaje jako magazyn energii w procesach fotosyntezy i oddychania komórkowego. Zużywają go liczne enzymy, a zgromadzona w nim energia, służy do przeprowadzania różnorodnych procesów np. biosyntezy, ruchu i podziału komórki.
 5. Żywa komórka musi mieć ponadto sposób na kopiowanie informacji i przekazywanie ich potomstwu (reprodukcja). Ostatnia symulacja podziału jednej prostej komórki bakterii, która posiada zaledwie 525 genów, wymagała 128 komputerów pracujących razem przez 10 godzin.

To wszystko daje pewne wyobrażenie o tym, czego potrzebowałaby pierwsza komórka, żeby ożyć! Niemniej życie, to nie tylko kompozycja aminokwasów czy cukrów, ale kwestia polimeryzacji, istnienia odpowiedniego programu i stojącej za nim informacji, dlatego cdn. 

 

Może Cię również zainteresować:

Nanomaszyneria

Jak ciepły, płytki staw Darwina przestał dostarczać satysfakcjonujących wyjaśnień …

Don’t be absurd

Alicja w krainie ewolucyjnych czarów

Jak to było?

Wyraz teoria jest bardzo ryzykowny …

Na podstawie:

Origin of Life

Syntaza ATP

Wikipedia

"Dochodzenie w sprawie Stwórcy" Lee Strobel, wyd. Credo, Katowice 2009